Hiển thị tất cả 3 kết quả

Caymus Vineyards là một nhà máy rượu tại Napa Valley thuộc sở hữu của Chuck Wagner và gia đình ông.

Gia đình Wagner đã trồng nho làm rượu vang mỹ tại Caymus hiện tại từ những năm 1940, cho đến năm 1972, khi nhà máy rượu đã ổn định, nho được bán cho các nhà máy rượu trong khu vực khác.

Vườn nho nhà rượu caymus được trồng cho giống nho Cabernet Sauvignon của Nathan Fay vào những năm 1960. Fay cũng nổi tiếng cung cấp nho cho Stag's Leap Wine Cellars.

Năm 1975, nhà máy rượu đã thuê Randy Dunn làm winemaker và cung cấp loại rượu cổ điển đầu tiên của họ Caymus Special Selection. Caymus Special Selection không được sản xuất hàng năm mà chỉ trong “những năm tốt” mới sản xuất rượu. Năm 1989, Caymus Special Selection Vintage 1984 được tạp chí Wine Spectator vinh danh là “Wine of the Year”. Caymus Special Selection năm 1990 nhận được danh hiệu tương tự vào năm 1994, khiến rượu vang mỹ Caymus trở thành nhà rượu duy nhất trên thế giới hai lần nhận được giải thưởng này.

Chuck Wagner, con trai của Charles, đảm nhận nhiệm vụ sản xuất rượu vào năm 2015, một vai trò mà ông tiếp tục giữ cho đến ngày nay.

Đặc điểm rượu vang Caymus Vineyards Napa Valley

Ngoài hai loại nho Cabernets, Wagner cũng sản xuất một lượng nhỏ zinfandel và sauvignon blanc dưới nhãn vang Caymus. Gia đình này cũng sản xuất các loại rượu khác thuộc “Dòng rượu Wagner” – Mer Soleil, Conundrum, và Belle Glos.

Mer Soleil là một nhãn Chardonnay do Charlie Wagner, con trai cả của Chuck Wagner, làm ra với hai loại rượu; “Bạc” là không ủ thùng gổ, trong khi “thông thường” ủ thùng gổ.

Belle Glos là nhãn hiệu Pinot noir do Joseph Wagner, con trai khác của Chuck Wagner, làm ra với năm loại rượu, bốn loại rượu vang dành riêng cho một vườn nho và sự kết hợp của các loại rượu vang có trong “Meiomi” Conundrum tạo ra rượu vang trắng và rượu vang đỏ không giống nhau.

Bảng Giá Rượu Vang Caymus – Niên Vụ / Năm Tham Khảo

Chat ZALO Chat ZALO Chat WhatsApp Chat WhatsApp Messenger Messenger Hotline 093.26.27.599