Rượu Vang Pháp và cách phân loại

Rượu Vang Pháp có cách phân loại như sau

rượu vang pháp

 

1. A.O.C: tên gọi có nguồn gốc xuất xứ rượu vang đuợc kiểm tra

Đó là loại rượu vang pháp  được kiểm nghiệm về xuất xứ nguồn gốc tên gọi. Đây là rượu vang được xếp hạng tại Pháp. Quy trình sản xuất loại rượu vang này phải tuân thủ theo những nguyên tắc chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng và tính xác thực của sản phẩm dựa trên xuất xứ của vùng sản xuất. Các nguyên tắc này bao gồm:

Vạch định ranh giới vùng sản xuất rượu vang, lựa chọn giống nho, cách chăm sóc cánh đồng nho, năng suất nho, nồng độ cồn tự nhiên tối thiểu, các quy trình sản xuất và bảo quản rượu vang, thử nếm đánh giá chất lượng rượu vang pháp để cấp chứng chỉ chất lượng AOC

2. V.D.Q.S: Ruợu vang pháp chất lượng cao được ấn định phạm vi sản xuất

Là loại rượu vang có tên gọi nguồn gốc xuất xứ. Loại rượu vang này có các quy chế gần giống như với lọai vang A.O.C nhưng ít nghiêm ngặt hơn. Vì vậy, danh tiếng của loại rượu vang này cũng kém hơn loại rượu vang A.O.C

3. Vin de Pays: Rượu vang pháp theo đia danh

Được xếp vào loại” rượu vang uống thông dụng”. Song lọai rượu vang này khác với loại rượu vang uống thông dụng, vì nó có nguồn gốc địa lý rõ ràng. Vang uống thông dụng là loại vang uống tổng hợp pha trộn từ các loại vang của các vùng khác nhau của pháp, trong khi đó vang theo địa danh là loại vang được lấy từ một vùng sản xuất rượu vang duy nhất có thể là:

Rượu vang của từng xứ ( ví dụ như rượu vang của xứ Oc- Vin de pays dCc,…)

Rượu vang của tỉnh ( ví dụ như  rượu vang của tỉnh Aude, rượu vang của tỉnh du Var…)

Rượu vang pháp của vùng ( ví dụ như rượu vang của vùng Bordeaux…)

Việc sản xuất loại vang này phải tuân thủ theo những quy chế cụ thể bao gồm: giống nho, năng suất nho… và sau cùng phải qua một đợt thử nếm và phân tích nhằm đánh giá chất lượng rượu.

4. Vin de tables: vang uống thông dụng

Là lọai rượu vang không có nguồn gốc địa lý của vùng sản xuất thông thường, đây là loại rượu vang được pha trộn từ rượu vang của các vùng khác nhau của Pháp hoặc từ nhiều nước khác nhau của cộng đồng chung Châu Âu. Loại này thường được bán dưới một nhãn hiệu thương mại và có các đặc điểm đồng đều.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!