Rượu vang pháp Chateau Tour des Graves
Rượu vang pháp Chateau Tour des Graves
Giống nho: Merlot - Cabernet Sauvignon Vùng trồng nho: Bordeaux
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Foncrose
Rượu vang pháp Chateau Foncrose
Giống nho: Cabernet Sauvignon - Merlot Vùng trồng nho: Bordeaux
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Beau Rivage Premium
Rượu vang pháp Beau Rivage Premium
Giống nho: Merlot - Cabernet Sauvignon Vùng trồng nho: Bordeaux Superieur
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau L’Escart
Rượu vang pháp Chateau L’Escart
Giống nho: Merlot - Cabernet Sauvignon Vùng trồng nho: Bordeaux Superieur
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Clairac
Rượu vang pháp Chateau Clairac
Giống nho: Merlot - Cabernet Sauvignon Vùng trồng nho: Premieres Cotes de Blaye
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Laroche Joubert
Rượu vang pháp Chateau Laroche Joubert
Giống nho: Merlot - Cabernet Sauvignon Vùng trồng nho: Cotes de Bourg
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Medoc de Port Royal
Rượu vang pháp Medoc de Port Royal
Giống nho: Cabernet Sauvignon - Merlot Vùng trồng nho: Medoc
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Begadan
Rượu vang pháp Chateau Begadan
Giống nho: Cabernet Sauvignon- Merlot Vùng trồng nho: Medoc
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Chantemerle
Rượu vang pháp Chateau Chantemerle
Giống nho: Cabernet Sauvignon - Merlot Vùng trồng nho: Medoc
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Peyrabon
Rượu vang pháp Chateau Peyrabon
Giống nho: Cabernet Sauvignon- Merlot Vùng trồng nho: Haut Medoc
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp La Reserve de Pique Caillou
Rượu vang pháp La Reserve de Pique Caillou
Giống nho: Cabernet Sauvignon- Merlot Vùng trồng nho: Pessac Leognan
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Les Hauts de Lynch Moussas
Rượu vang pháp Les Hauts de Lynch Moussas
Giống nho: Cabernet Sauvignon - Merlot Vùng trồng nho: Haut Medoc
not rated Đọc tiếp
Rượu vang phap Le Clocher de Saint Julien
Rượu vang phap Le Clocher de Saint Julien
Giống nho: Cabernet Sauvignon- Merlot- Petit Verdot Vùng trồng nho: Saint Julien
not rated Đọc tiếp
Rượu vang phap Chateau d’Arsac
Rượu vang phap Chateau d’Arsac
Giống nho: Cabernet Sauvignon - Merlot Vùng trồng nho: Margaux Năm Sản Xuất: 2013
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Les Lions de Batailley
Rượu vang pháp Les Lions de Batailley
Giống nho: Cabernet Sauvignon- Merlot- Petit Verdot Vùng trồng nho: Pauillac Năm Sản Xuất: 2014
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Tronquoy Lalande
Rượu vang pháp Chateau Tronquoy Lalande
Giống nho: Merlot - Cabernet Sauvignon - Petit Verdot Vùng trồng nho: Saint Estephe Năm Sản Xuất: 2008
not rated Đọc tiếp
Rươu vang pháp Les Chemin de La Croix Du Casse
Rươu vang pháp Les Chemin de La Croix Du Casse
Giống nho: Merlot- Cabernet Franc Vùng trồng nho: Pomerol Năm Sản Xuất: 2013
not rated Đọc tiếp
rượu vang pháp La Vieille Dame De Trottevieille
rượu vang pháp La Vieille Dame De Trottevieille
Giống nho: Merlot- Cabernet Franc Vùng trồng nho: Saint Emilion Grand Cru Năm Sản Xuất: 2011
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau du Domaine de l’Eglise
Rượu vang pháp Chateau du Domaine de l’Eglise
Giống nho: Merlot- Cabernet Franc Vùng trồng nho: Pomerol Năm Sản Xuất: 2009, 2010, 2013
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau La Croix du Casse
Rượu vang pháp Chateau La Croix du Casse
Giống nho: Merlot- Cabernet Franc Vùng trồng nho: Pomerol Năm Sản Xuất: 2008, 2010
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Trottevieille
Rượu vang pháp Chateau Trottevieille
Giống nho: Merlot- Cabernet Franc Vùng trồng nho: Saint Emilion Grand Cru Năm Sản Xuất: 2007
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau La Marzelle
Rượu vang pháp Chateau La Marzelle
Giống nho: Merlot- Cabernet Franc Vùng trồng nho: Saint Emilion Grand Cru Năm Sản Xuất: 2003
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Puy Razac
Rượu vang pháp Chateau Puy Razac
Giống nho: Merlot- Cabernet Franc Vùng trồng nho: Saint Emilion Grand Cru Năm Sản Xuất: 2013
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Tour Bayard
Rượu vang pháp Chateau Tour Bayard
Giống nho: Merlot- Cabernet Franc - Malbec Vùng trồng nho: Montagne Saint Emilion Năm Sản Xuất: 2012
not rated Đọc tiếp