Rượu và sức khỏe

posted in: Tư Vấn Rượu | 0

Rượu là một phương tiện để người ta giao lưu với nhau, có thể xích lại gần nhau hơn. Xét về khía cạnh tâm lý, rượu là giúp người ta cân bằng các loại cảm xúc như cô đơn, đau … Continued

Uống rượu hại và lợi

posted in: Kiến Thức Rượu | 0

Rượu vốn mang bản sắc văn hóa xã hội của người việt nam, uống vừa phải sẽ lợi cho sức khỏe, song nếu uống nhiều, lạm dụng rượu sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, cuộc sống gia … Continued