rượu vang pháp La Vieille Dame De Trottevieille
rượu vang pháp La Vieille Dame De Trottevieille
Giống nho: Merlot- Cabernet Franc Vùng trồng nho: Saint Emilion Grand Cru Năm Sản Xuất: 2011
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Trottevieille
Rượu vang pháp Chateau Trottevieille
Giống nho: Merlot- Cabernet Franc Vùng trồng nho: Saint Emilion Grand Cru Năm Sản Xuất: 2007
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau La Marzelle
Rượu vang pháp Chateau La Marzelle
Giống nho: Merlot- Cabernet Franc Vùng trồng nho: Saint Emilion Grand Cru Năm Sản Xuất: 2003
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Puy Razac
Rượu vang pháp Chateau Puy Razac
Giống nho: Merlot- Cabernet Franc Vùng trồng nho: Saint Emilion Grand Cru Năm Sản Xuất: 2013
not rated Đọc tiếp