Rượu vang pháp Chapelle de la Trinite
Rượu vang pháp Chapelle de la Trinite
Giống nho: Merlot - Cabernet Franc Vùng trồng nho: Saint Emilion Năm Sản Xuất: 2013
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Beau Site
Rượu vang pháp Chateau Beau Site
Giống nho: Cabernet Sauvignon- Merlot- Petit Verdot Vùng trồng nho: Saint Estephe Năm Sản Xuất: 2005, 2010
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Haut Vignoble Seguin
Rượu vang pháp Chateau Haut Vignoble Seguin
Giống nho: Merlot - Cabernet Sauvignon Vùng trồng nho: Saint Estephe
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Lynch Moussas
Rượu vang pháp Chateau Lynch Moussas
Giống nho: Cabernet Sauvignon - Merlot Vùng trồng nho: Pauillac Năm Sản Xuất: 2010, 2011
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Batailley
Rượu vang pháp Chateau Batailley
Giống nho: Cabernet Sauvignon - Merlot Vùng trồng nho: Pauillac Năm Sản Xuất: 2003, 2006, 2008, 2009
not rated Đọc tiếp
rượu vang pháp Chateau Haut Bages Monpelou
rượu vang pháp Chateau Haut Bages Monpelou
Giống nho: Cabernet Sauvignon - Merlot Vùng trồng nho: Pauillac
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Tour Massac
Rượu vang pháp Chateau Tour Massac
Giống nho: Cabernet Sauvignon - Cabernet Franc - Merlot Vùng trồng nho: Margaux
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Pontac Lynch
Rượu vang pháp Chateau Pontac Lynch
Giống nho: Cabernet Sauvignon - Merlot - Cabernet Franc Vùng trồng nho: Margaux
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp La Croix de Beaucaillou
Rượu vang pháp La Croix de Beaucaillou
Giống nho: Cabernet Sauvignon- Merlot Vùng trồng nho: Saint Julien
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Lalande Borie
Rượu vang pháp Chateau Lalande Borie
Giống nho: Cabernet Sauvignon - Merlot - Cabernet Franc Vùng trồng nho: Saint Julien
not rated Đọc tiếp
Rượu vang Pháp Chateau Haut Madrac
Rượu vang Pháp Chateau Haut Madrac
Giống nho: Cabernet Sauvignon - Merlot Vùng trồng nho: Haut Medoc
not rated Đọc tiếp
Rượu vang chile Carmen Gold Reserve Cabernet Sauvignon
Rượu vang chile Carmen Gold Reserve Cabernet Sauvignon
Giống Nho: Cabernet Sauvignon Vùng trồng nho: Maipo Valley
not rated Đọc tiếp
Rượu vang chile Carmen Winemaker’s
Rượu vang chile Carmen Winemaker’s
Giống Nho: Cabernet Sauvignon (Blend), Carmenere (Blend) Vùng trồng nho: Maipo Valley, Colchagua Valley
not rated Đọc tiếp
Rượu vang chile Carmen Gran Reserva
Rượu vang chile Carmen Gran Reserva
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Sauvignon Blanc, Chardonnay Vùng trồng nho: Maipo Valley, Apalta Valley, Leyda Valley
not rated Đọc tiếp
Rượu vang chile Carmen Premier 1850
Rượu vang chile Carmen Premier 1850
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenere, Sauvignon Blanc, Chardonnay Vùng trồng nho: Colchagua Valley, Casablanca Valley
not rated Đọc tiếp
Rượu vang chile Carmen Insigne
Rượu vang chile Carmen Insigne
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc, Chardonnay Vùng trồng nho: Central Valley
not rated Đọc tiếp
Rượu vang chile Ochagavia Silvestre
Rượu vang chile Ochagavia Silvestre
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Chardonnay Vùng trồng nho: Central Valley
not rated Đọc tiếp
Rượu vang chile Ochagavia Raices Nobles
Rượu vang chile Ochagavia Raices Nobles
Giống nho: Cabernet Sauvignon Vùng trồng nho: Maipo Valley
not rated Đọc tiếp
Rượu vang chile Ochagavia Gran Reserva
Rượu vang chile Ochagavia Gran Reserva
Giống nho: Cabernet Sauvignon, Chardonnay Vùng trồng nho: Maipo Valley, Casablanca Valley  
not rated Đọc tiếp
Rượu vang chile Ochagavia 1851 Reserva
Rượu vang chile Ochagavia 1851 Reserva
Giống nho: Cabernet Sauvignon, Chardonnay Vùng trồng nho: Cochagua Valley, Casablanca Valley
not rated Đọc tiếp
Rượu vang chile Ochagavia Espuela
Rượu vang chile Ochagavia Espuela
Giống Nho: Bend Vùng trồng nho: Central Valley
not rated Đọc tiếp