Rượu vang pháp Chateau Clairac
Rượu vang pháp Chateau Clairac
Giống nho: Merlot - Cabernet Sauvignon Vùng trồng nho: Premieres Cotes de Blaye
not rated Đọc tiếp