Rượu vang pháp Les Lions de Batailley
Rượu vang pháp Les Lions de Batailley
Giống nho: Cabernet Sauvignon- Merlot- Petit Verdot Vùng trồng nho: Pauillac Năm Sản Xuất: 2014
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Lynch Moussas
Rượu vang pháp Chateau Lynch Moussas
Giống nho: Cabernet Sauvignon - Merlot Vùng trồng nho: Pauillac Năm Sản Xuất: 2010, 2011
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Batailley
Rượu vang pháp Chateau Batailley
Giống nho: Cabernet Sauvignon - Merlot Vùng trồng nho: Pauillac Năm Sản Xuất: 2003, 2006, 2008, 2009
not rated Đọc tiếp
rượu vang pháp Chateau Haut Bages Monpelou
rượu vang pháp Chateau Haut Bages Monpelou
Giống nho: Cabernet Sauvignon - Merlot Vùng trồng nho: Pauillac
not rated Đọc tiếp