Rượu vang pháp Medoc de Port Royal
Rượu vang pháp Medoc de Port Royal
Giống nho: Cabernet Sauvignon - Merlot Vùng trồng nho: Medoc
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Begadan
Rượu vang pháp Chateau Begadan
Giống nho: Cabernet Sauvignon- Merlot Vùng trồng nho: Medoc
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Chantemerle
Rượu vang pháp Chateau Chantemerle
Giống nho: Cabernet Sauvignon - Merlot Vùng trồng nho: Medoc
not rated Đọc tiếp