Rượu vang phap Chateau d’Arsac
Rượu vang phap Chateau d’Arsac
Giống nho: Cabernet Sauvignon - Merlot Vùng trồng nho: Margaux Năm Sản Xuất: 2013
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Tour Massac
Rượu vang pháp Chateau Tour Massac
Giống nho: Cabernet Sauvignon - Cabernet Franc - Merlot Vùng trồng nho: Margaux
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Pontac Lynch
Rượu vang pháp Chateau Pontac Lynch
Giống nho: Cabernet Sauvignon - Merlot - Cabernet Franc Vùng trồng nho: Margaux
not rated Đọc tiếp