Rượu vang pháp Chateau Peyrabon
Rượu vang pháp Chateau Peyrabon
Giống nho: Cabernet Sauvignon- Merlot Vùng trồng nho: Haut Medoc
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Les Hauts de Lynch Moussas
Rượu vang pháp Les Hauts de Lynch Moussas
Giống nho: Cabernet Sauvignon - Merlot Vùng trồng nho: Haut Medoc
not rated Đọc tiếp
Rượu vang Pháp Chateau Haut Madrac
Rượu vang Pháp Chateau Haut Madrac
Giống nho: Cabernet Sauvignon - Merlot Vùng trồng nho: Haut Medoc
not rated Đọc tiếp