Rượu vang pháp Chateau Begadan
Rượu vang pháp Chateau Begadan
Giống nho: Cabernet Sauvignon- Merlot Vùng trồng nho: Medoc
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Chantemerle
Rượu vang pháp Chateau Chantemerle
Giống nho: Cabernet Sauvignon - Merlot Vùng trồng nho: Medoc
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Peyrabon
Rượu vang pháp Chateau Peyrabon
Giống nho: Cabernet Sauvignon- Merlot Vùng trồng nho: Haut Medoc
not rated Đọc tiếp
Rượu vang phap Chateau d’Arsac
Rượu vang phap Chateau d’Arsac
Giống nho: Cabernet Sauvignon - Merlot Vùng trồng nho: Margaux Năm Sản Xuất: 2013
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Pontac Lynch
Rượu vang pháp Chateau Pontac Lynch
Giống nho: Cabernet Sauvignon - Merlot - Cabernet Franc Vùng trồng nho: Margaux
not rated Đọc tiếp