Rượu vang Pháp Chateau Haut Madrac
Rượu vang Pháp Chateau Haut Madrac
Giống nho: Cabernet Sauvignon - Merlot Vùng trồng nho: Haut Medoc
not rated Đọc tiếp