Rượu vang pháp Beau Rivage Premium
Rượu vang pháp Beau Rivage Premium
Giống nho: Merlot - Cabernet Sauvignon Vùng trồng nho: Bordeaux Superieur
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau L’Escart
Rượu vang pháp Chateau L’Escart
Giống nho: Merlot - Cabernet Sauvignon Vùng trồng nho: Bordeaux Superieur
not rated Đọc tiếp