Bia Leffe Brune
Bia Leffe Brune
🇧🇪 Xuất xứ: Bỉ 🇧🇪 Nồng độ: 6.5% 🇧🇪 Dung Tích: 330ml 🇧🇪 Quy Cách: 24 chai / thùng 🇧🇪 Loại Bia: Ale 🇧🇪 Màu sắc: Nâu
not rated Đọc tiếp
Bia Leffe Blonde
Bia Leffe Blonde
🇧🇪 Xuất xứ: Bỉ 🇧🇪 Nồng độ: 6.6% 🇧🇪 Dung Tích: 330ml 🇧🇪 Quy Cách: 24 chai / thùng 🇧🇪 Loại Bia: Ale 🇧🇪 Màu sắc: Vàng
not rated Đọc tiếp
Bia Hoegaarden
Bia Hoegaarden
🇧🇪 Xuất xứ: Bỉ 🇧🇪 Nồng độ: 5.9% 🇧🇪 Dung Tích: 330ml 🇧🇪 Quy Cách: 24 chai / thùng 🇧🇪 Loại Bia: Ale 🇧🇪 Màu sắc: Vàng ngà
not rated Đọc tiếp
Bia La Trappe Quadrupel
Bia La Trappe Quadrupel
🇳🇱 Xuất xứ: Hà Lan 🇳🇱 Nồng độ: 10% 🇳🇱 Dung Tích: 330ml 🇳🇱 Quy Cách: 24 chai / thùng 🇳🇱Loại Bia: Ale 🇳🇱 Màu: Hổ Pháp
not rated Đọc tiếp
Bia La Trappe Tripel
Bia La Trappe Tripel
🇳🇱 Xuất xứ: Hà Lan 🇳🇱 Nồng độ: 8% 🇳🇱 Dung Tích: 330ml 🇳🇱 Quy Cách: 24 chai / thùng 🇳🇱Loại Bia: Ale 🇳🇱 Màu sắc: màu vàng sắc sảo.
not rated Đọc tiếp
Bia La Trappe Blond
Bia La Trappe Blond
🇳🇱 Xuất xứ: Hà Lan 🇳🇱 Nồng độ: 6.5% 🇳🇱 Dung Tích: 330ml 🇳🇱 Quy Cách: 24 chai / thùng 🇳🇱Loại Bia: Ale 🇳🇱 Màu sắc: màu vàng sắc sảo
not rated Đọc tiếp
Bia La Trappe Witte Trappist
Bia La Trappe Witte Trappist
🇳🇱 Xuất xứ: Hà Lan 🇳🇱 Nồng độ: 5.5% 🇳🇱 Dung Tích: 330ml 🇳🇱 Quy Cách: 24 chai / thùng 🇳🇱Loại Bia: Ale 🇳🇱 Màu sắc: Vàng rơm nhạt và đục với môt chút màu đậm ở phần đầu
not rated Đọc tiếp