Rượu và sức khỏe

posted in: Tư Vấn Rượu | 0

Rượu là một phương tiện để người ta giao lưu với nhau, có thể xích lại gần nhau hơn. Xét về khía cạnh tâm lý, rượu là giúp người ta cân bằng các loại cảm xúc như cô đơn, đau … Continued