Rượu Chivas 18 gold và Cocktails SOUR

posted in: Rượu Vang | 0

Rượu Chivas 18 Gold Signature là một hỗn hợp đa dạng và nhiều tầng lớp hương vị độc đáo được tạo ra bởi Colin Scott, một trong những bậc thầy Blender có kinh nghiệm nhất trên thế giới. Rượu chivas 18 gold … Continued