Rượu Vang Chile


Rượu vang chile Carmen Gold Reserve Cabernet Sauvignon
Rượu vang chile Carmen Gold Reserve Cabernet Sauvignon
Giống Nho: Cabernet Sauvignon Vùng trồng nho: Maipo Valley
not rated Đọc tiếp
Rượu vang chile Carmen Winemaker’s
Rượu vang chile Carmen Winemaker’s
Giống Nho: Cabernet Sauvignon (Blend), Carmenere (Blend) Vùng trồng nho: Maipo Valley, Colchagua Valley
not rated Đọc tiếp
Rượu vang chile Carmen Gran Reserva
Rượu vang chile Carmen Gran Reserva
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Sauvignon Blanc, Chardonnay Vùng trồng nho: Maipo Valley, Apalta Valley, Leyda Valley
not rated Đọc tiếp
Rượu vang chile Carmen Premier 1850
Rượu vang chile Carmen Premier 1850
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenere, Sauvignon Blanc, Chardonnay Vùng trồng nho: Colchagua Valley, Casablanca Valley
not rated Đọc tiếp
Rượu vang chile Carmen Insigne
Rượu vang chile Carmen Insigne
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc, Chardonnay Vùng trồng nho: Central Valley
not rated Đọc tiếp
Rượu vang chile Ochagavia Silvestre
Rượu vang chile Ochagavia Silvestre
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Chardonnay Vùng trồng nho: Central Valley
not rated Đọc tiếp
Rượu vang chile Ochagavia Raices Nobles
Rượu vang chile Ochagavia Raices Nobles
Giống nho: Cabernet Sauvignon Vùng trồng nho: Maipo Valley
not rated Đọc tiếp
Rượu vang chile Ochagavia Gran Reserva
Rượu vang chile Ochagavia Gran Reserva
Giống nho: Cabernet Sauvignon, Chardonnay Vùng trồng nho: Maipo Valley, Casablanca Valley  
not rated Đọc tiếp

Rượu Vang Pháp

Rượu vang pháp Chateau Tour des Graves
Rượu vang pháp Chateau Tour des Graves
Giống nho: Merlot - Cabernet Sauvignon Vùng trồng nho: Bordeaux
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Foncrose
Rượu vang pháp Chateau Foncrose
Giống nho: Cabernet Sauvignon - Merlot Vùng trồng nho: Bordeaux
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Beau Rivage Premium
Rượu vang pháp Beau Rivage Premium
Giống nho: Merlot - Cabernet Sauvignon Vùng trồng nho: Bordeaux Superieur
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau L’Escart
Rượu vang pháp Chateau L’Escart
Giống nho: Merlot - Cabernet Sauvignon Vùng trồng nho: Bordeaux Superieur
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Clairac
Rượu vang pháp Chateau Clairac
Giống nho: Merlot - Cabernet Sauvignon Vùng trồng nho: Premieres Cotes de Blaye
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Laroche Joubert
Rượu vang pháp Chateau Laroche Joubert
Giống nho: Merlot - Cabernet Sauvignon Vùng trồng nho: Cotes de Bourg
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Medoc de Port Royal
Rượu vang pháp Medoc de Port Royal
Giống nho: Cabernet Sauvignon - Merlot Vùng trồng nho: Medoc
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Begadan
Rượu vang pháp Chateau Begadan
Giống nho: Cabernet Sauvignon- Merlot Vùng trồng nho: Medoc
not rated Đọc tiếp

Bia Ngoại Nhập

Bia Leffe Brune
Bia Leffe Brune
🇧🇪 Xuất xứ: Bỉ 🇧🇪 Nồng độ: 6.5% 🇧🇪 Dung Tích: 330ml 🇧🇪 Quy Cách: 24 chai / thùng 🇧🇪 Loại Bia: Ale 🇧🇪 Màu sắc: Nâu
not rated Đọc tiếp
Bia Leffe Blonde
Bia Leffe Blonde
🇧🇪 Xuất xứ: Bỉ 🇧🇪 Nồng độ: 6.6% 🇧🇪 Dung Tích: 330ml 🇧🇪 Quy Cách: 24 chai / thùng 🇧🇪 Loại Bia: Ale 🇧🇪 Màu sắc: Vàng
not rated Đọc tiếp
Bia Hoegaarden
Bia Hoegaarden
🇧🇪 Xuất xứ: Bỉ 🇧🇪 Nồng độ: 5.9% 🇧🇪 Dung Tích: 330ml 🇧🇪 Quy Cách: 24 chai / thùng 🇧🇪 Loại Bia: Ale 🇧🇪 Màu sắc: Vàng ngà
not rated Đọc tiếp
Bia La Trappe Quadrupel
Bia La Trappe Quadrupel
🇳🇱 Xuất xứ: Hà Lan 🇳🇱 Nồng độ: 10% 🇳🇱 Dung Tích: 330ml 🇳🇱 Quy Cách: 24 chai / thùng 🇳🇱Loại Bia: Ale 🇳🇱 Màu: Hổ Pháp
not rated Đọc tiếp
Bia La Trappe Tripel
Bia La Trappe Tripel
🇳🇱 Xuất xứ: Hà Lan 🇳🇱 Nồng độ: 8% 🇳🇱 Dung Tích: 330ml 🇳🇱 Quy Cách: 24 chai / thùng 🇳🇱Loại Bia: Ale 🇳🇱 Màu sắc: màu vàng sắc sảo.
not rated Đọc tiếp
Bia La Trappe Blond
Bia La Trappe Blond
🇳🇱 Xuất xứ: Hà Lan 🇳🇱 Nồng độ: 6.5% 🇳🇱 Dung Tích: 330ml 🇳🇱 Quy Cách: 24 chai / thùng 🇳🇱Loại Bia: Ale 🇳🇱 Màu sắc: màu vàng sắc sảo
not rated Đọc tiếp
Bia La Trappe Witte Trappist
Bia La Trappe Witte Trappist
🇳🇱 Xuất xứ: Hà Lan 🇳🇱 Nồng độ: 5.5% 🇳🇱 Dung Tích: 330ml 🇳🇱 Quy Cách: 24 chai / thùng 🇳🇱Loại Bia: Ale 🇳🇱 Màu sắc: Vàng rơm nhạt và đục với môt chút màu đậm ở phần đầu
not rated Đọc tiếp