Rượu Vang Chile


Rượu vang chile Carmen Gold Reserve Cabernet Sauvignon
Rượu vang chile Carmen Gold Reserve Cabernet Sauvignon
Giống Nho: Cabernet Sauvignon Vùng trồng nho: Maipo Valley
not rated Đọc tiếp
Rượu vang chile Carmen Winemaker’s
Rượu vang chile Carmen Winemaker’s
Giống Nho: Cabernet Sauvignon (Blend), Carmenere (Blend) Vùng trồng nho: Maipo Valley, Colchagua Valley
not rated Đọc tiếp
Rượu vang chile Carmen Gran Reserva
Rượu vang chile Carmen Gran Reserva
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Sauvignon Blanc, Chardonnay Vùng trồng nho: Maipo Valley, Apalta Valley, Leyda Valley
not rated Đọc tiếp
Rượu vang chile Carmen Premier 1850
Rượu vang chile Carmen Premier 1850
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenere, Sauvignon Blanc, Chardonnay Vùng trồng nho: Colchagua Valley, Casablanca Valley
not rated Đọc tiếp
Rượu vang chile Carmen Insigne
Rượu vang chile Carmen Insigne
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc, Chardonnay Vùng trồng nho: Central Valley
not rated Đọc tiếp
Rượu vang chile Ochagavia Silvestre
Rượu vang chile Ochagavia Silvestre
Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Chardonnay Vùng trồng nho: Central Valley
not rated Đọc tiếp
Rượu vang chile Ochagavia Raices Nobles
Rượu vang chile Ochagavia Raices Nobles
Giống nho: Cabernet Sauvignon Vùng trồng nho: Maipo Valley
not rated Đọc tiếp
Rượu vang chile Ochagavia Gran Reserva
Rượu vang chile Ochagavia Gran Reserva
Giống nho: Cabernet Sauvignon, Chardonnay Vùng trồng nho: Maipo Valley, Casablanca Valley  
not rated Đọc tiếp

Rượu Vang Pháp

Rượu vang pháp Chateau Tour des Graves
Rượu vang pháp Chateau Tour des Graves
Giống nho: Merlot - Cabernet Sauvignon Vùng trồng nho: Bordeaux
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Foncrose
Rượu vang pháp Chateau Foncrose
Giống nho: Cabernet Sauvignon - Merlot Vùng trồng nho: Bordeaux
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Beau Rivage Premium
Rượu vang pháp Beau Rivage Premium
Giống nho: Merlot - Cabernet Sauvignon Vùng trồng nho: Bordeaux Superieur
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau L’Escart
Rượu vang pháp Chateau L’Escart
Giống nho: Merlot - Cabernet Sauvignon Vùng trồng nho: Bordeaux Superieur
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Clairac
Rượu vang pháp Chateau Clairac
Giống nho: Merlot - Cabernet Sauvignon Vùng trồng nho: Premieres Cotes de Blaye
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Laroche Joubert
Rượu vang pháp Chateau Laroche Joubert
Giống nho: Merlot - Cabernet Sauvignon Vùng trồng nho: Cotes de Bourg
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Medoc de Port Royal
Rượu vang pháp Medoc de Port Royal
Giống nho: Cabernet Sauvignon - Merlot Vùng trồng nho: Medoc
not rated Đọc tiếp
Rượu vang pháp Chateau Begadan
Rượu vang pháp Chateau Begadan
Giống nho: Cabernet Sauvignon- Merlot Vùng trồng nho: Medoc
not rated Đọc tiếp